Lemar Süpermarketler Zinciri’nde;

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘İş Yasası’ geçerlidir.
  • Her bir görevin sorumluluk boyutu, iş büyüklüğü, kişinin mesleki donanımı dikkate alınarak ücretlendirme yapılır.
  • İş değerleri, görevler ve ünvanlar dikkate alınarak; iç denge ile uyumlu, adil ücret bantları oluşturulmuştur.
  • Maaşlar, yılda on iki ay üzerinden, her ayın ilk günü, net olarak ödenir.
  • Tüm çalışanların sosyal yatırım ve hakları, aldıkları maaş üzerinden yatırılır.
  • Mutlak suretle çalışanlara, yılda bir kez maaş artışı yapılır.
  • Bölgesel ve alansal bazda yapılan değerlendirmeler sonucu çalışanlar, prim hakkı elde eder.
  • Görev bazında çalışanlar, tazminat ve harcırah gibi haklardan da faydalanır.
  • Tüm çalışanlar, özel indirim oranlı ‘Lemar Ailem Kart’ sahibi olmaya hak kazanır.